Verruiming budget subsidie verwijderen asbestdaken

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verhoogt het budget van de Subsidieregeling verwijderen Asbestdaken voor 2017. In plaats van de geplande € 25 miljoen is er € 26,2 miljoen beschikbaar.

In 2017 maakten veel mensen gebruik van de regeling. Met de verruiming van het budget wil de staatssecretaris voorkomen dat aanvragers moeten wachten tot 2018 voordat ze weer subsidie kunnen aanvragen.

Besparen met de Energy Party

In je eigen huis samen met buren, vrienden of familie ontdekken hoe de energierekening lager kan. Dat is het doel van de Energy Party. Steeds meer huishoudens in Nederland hebben moeite om hun energierekening te betalen. De Energy Party helpt gezinnen met besparen op een sociale manier.  Mensen kunnen zich gratis aanmelden voor een Energy Party via de website van Opgewekt in Purmerend.

Provincie verdubbelt crowdfunding voor natuur

Heeft u plannen voor stadsnatuur, een bijenlint, een tiny forest of een ander natuurinitiatief in Noord-Holland dan kunt u maximaal € 5.000,- ontvangen van de provincie mits u de andere helft via crowdfunding ophaalt. Tijdens deze ‘verdubbelaar’ actie werkt de provincie Noord-Holland samen met het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) én het crowdfundingplatform 'Voor je Buurt'. Zij organiseren ook een reeks workshops om u op weg te helpen met het starten van een crowdfunding campagne.

€ 160 miljoen extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen

Het Rijk stelt tot en met 2020 € 160 miljoen extra subsidie beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde omgeving. Dit bedrag is beschikbaar via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Zowel woningbezitters als ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen, zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Daarnaast komen slimme thermostaten en in-home displays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie via andere regelingen. 

Pagina's