Subsidies en regelingen

Bij de gemeente

Gratis quickscan duurzaamheid
Gemeente Beemster gaat ondernemers een gratis quickscan duurzaamheid aanbieden. Doel is het MKB te ondersteunen om minder energie te verbruiken en daarmee een eerste stap te zetten om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. De scans richten zich op warmte, elektriciteit en gas. De gratis quickscans komen beschikbaar in de loop van 2018. Heeft u belangstelling? Houdt u dan deze website in de gaten of laat het ons alvast weten via duurzaam@beemster.net.

Vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?
Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u meestal geen vergunning nodig. In het algemeen komt het erop neer dat u geen omgevingsvergunning nodig heeft als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

In deze folder kunt u eenvoudig zien of u voor het plaatsen van uw zonnepanelen of -collectoren een omgevingsvergunning nodig heeft. Neem bij twijfel contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Meer informatie en vergunning aanvragen.

Let op: bezit u een woning die als monument staat geregistreerd? Dan heeft u voor het plaatsen van zonnepanelen wél een omgevingsvergunning nodig. Meer informatie daarover vindt u op de gemeentelijke website.

Heeft u een monumentaal pand of een agrarisch bedrijf? Neem dan altijd eerst contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving!

Via andere websites:

Duurzaam bouwloket
Het duurzaam bouwloket wijst u de weg. Hier vindt u een overzicht van alle subsidies, leningen en andere regelingen voor energiebesparing. Makkelijk! Bent u als bewoner benieuwd hoe u van de vele subsidiemogelijkheden gebruik kunt maken. Heeft u hulp nodig bij uw subsidieaanvraag? Wilt u weten hoe de technieken werken en wilt u hier graag onafhankelijk advies over? Stuur een mail naar info@duurzaambouwloket of bel of Whatsapp met een adviseur: 06-45451188.

Subsidieregeling energiebesparing Vereniging van Eigenaren
Wilt u als vereniging van eigenaren energiebesparende maatregelen nemen? Via het rijk kunt u ook in 2019 gebruik maken van de ‘subsidieregeling energiebesparing eigen huis’. Dat scheelt al snel 20% van de kosten. Voorwaarde is wel dat u minimaal twee energiebesparende maatregelen treft. Ook kunt u subsidie ontvangen als u advies inwint.

Energiebespaarlening
De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw huis te kunnen financieren. Via maandelijkse betalingen van de lening spreidt u de kosten over meer jaren.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Bij de Rijksoverheid kunt u subsidie aanvragen voor kleine installaties voor duurzame energieproductie. De regeling geldt voor bewoners én ondernemers. De volgende maatregelen komen voor subsidie in aanmerking: warmtepompsystemen, pelletkachels, houtgestookte biomassaketels en zonneboilersystemen. In 2019 is in totaal € 100 miljoen beschikbaar. Informatie en subsidie aanvragen? Kijk op de website van de overheid.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen ook in 2019 gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De SDE+ voorjaarsronde 2019 is inmiddels gesloten. U kunt nu geen subsidie aanvragen. Het budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde wordt omstreeks juli 2019 bekend gemaakt. De SDE+ is een belangrijk instrument voor het realiseren van de doelstellingen van het Energieakkoord. Meer informatie

Belastingvoordeel voor duurzame investeringen (MIA/Vamil)
Ondernemers die investeren in elektrische bussen, duurzame gebouwen of het efficiënter omgaan met grondstoffen kunnen rekenen op fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. Kijk voor alle informatie en subsidie aanvragen op de website van de overheid.

Energiebespaarlening voor Vereniging van Eigenaren (VvE)
Woont u in een apartementencomplex en wilt u samen met andere eigenaren duurzame maatregelen toepassen en daardoor besparen op uw energierekening? Op dit moment is er een energiebespaarlening voor VvE's van kracht.

Terugvragen van BTW op aanschaf zonnepanelen
Als je als particulier zonnepanelen aanschaft, kun je de BTW op de aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Deze belastingregel geldt als reactie op een uitspraak van het Europes Hof van Justitie. Consumenten die na 20 juni 2013 zonnepanelen hebben laten installeren kunnen van de nieuwe regels profiteren.

Green deal
Bij de ontwikkeling van duurzame initiatieven kunnen bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden tegen barrières aanlopen. Bijvoorbeeld als ze een plan willen uitvoeren om energie op te wekken of om zuiniger met water om te gaan.

De barrières kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms zijn het wetten en regels die voor vertraging zorgen. Een andere keer hebben initiatiefnemers moeite om geschikte samenwerkingspartners te vinden. Ook lukt het soms niet om voldoende geld bij elkaar te krijgen.

In die gevallen kan de Rijksoverheid helpen. Ze sluit dan een Green Deal af en zet zich in om de knelpunten weg te nemen. Meer informatie.

Energie-investeringsaftrek
Ondernemers die willen investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2019 weer rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Bedrijven die investeren in technieken die op de Energielijst staan kunnen tot 45% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. De regeling is dit jaar uitgebreid met energietransitie. Meer informatie en aanvragen.

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties
Wilt u als sportvereniging maatregelen nemen om het energieverbruik te verminderen, dan kunt u gebruik maken van de regeling 'stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties'. De regeling loopt tot 2021 en wordt vanaf 2019 uitgevoerd door Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Meer informatie en aanvragen.