Jos Oostenbrink, Intermaris

Ik ben Manager Vastgoed bij Intermaris. Intermaris zet in op het verbeteren van de energieprestaties van haar woningvoorraad. Daarmee helpen wij onze huurders, maar ook de maatschappij. Minder energieverbruik betekent minder uitputting van grondstoffen, een positieve bijdrage aan de klimaatverandering én een lagere energierekening voor onze huurders.

Grote en complexe opgave

In ons beleid zijn we helder waar we op inzetten. Aandachtspunt is dat onze woningen in Purmerend op het gebied van energiegebruik gemiddeld niet al te best scoren. Het is een grote uitdaging om in 2020 op label B uit te komen. Een grote en complexe opgave omdat er veel sprake is van hoogbouw, soms ook nog in combinatie met asbest.

Netwerk van kennis en ideeën

Wij vinden dat de maatschappij van ons een bijdrage mag verwachten op het gebied van duurzaamheid. De denktank is een netwerk van kennis en ideeën. Door met elkaar in gesprek te zijn en te blijven verwachten we een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzamere samenleving én aan de invulling van onze ambitie.

Niet alleen energiebesparing

Energiekosten maken een steeds groter deel uit van de totale woonlasten. Duurzaamheid gaat natuurlijk niet alleen over energiebesparing, maar onze focus ligt hier wel. Het energiezuiniger maken van onze woningen vermindert de kosten voor energie. En daarmee kunnen we het wonen voor onze huurders betaalbaar houden.