Jan van Baar, Land en Tuinbouw Organisatie

Ik ben bestuurslid van LTO Land van Leeghwater. Dit is een afdeling binnen de Land en Tuinbouw Organisatie, die de belangen behartigt van agrariërs in Beemster, Schermer, Graft De Rijp en de Starnmeer. Duurzaamheid is binnen de agrarische sector een belangrijk onderwerp. En dan gaat het niet alleen over duurzame landbouw nu en in de toekomst. ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is een goed voorbeeld van wat er allemaal meer speelt in de agrarische sector. Veel boerderijen hebben nog te maken met asbestdaken. Deze moeten vóór 1 januari 2024 zijn verwijderd. Het is natuurlijk mooi als die dan meteen vervangen worden door zonnepanelen. En dat kan nu bijvoorbeeld met een subsidie van de overheid.

Belangrijke schakel

De agrarische sector kan zeker een positieve bijdrage leveren aan de denktank. We zijn een belangrijke schakel binnen de samenleving als het gaat om duurzaamheid. We hebben met onze bedrijven niet alleen veel ruimte voor zonnepanelen, maar we produceren ook het voedsel van de mensen en verwerken dat. Dat kan niet zonder het gebruik van energie, maar natuurlijk wel liefst zo min mogelijk. En moet er dan toch energie aan te pas komen, dan zoveel mogelijk groene!

Consument bewust maken

Maar we moeten de consumenten ook bewust maken wat er op het gebied van duurzaamheid allemaal mogelijk is met voedsel en wat eraan vooraf gaat voordat het op het bord komt. Daar valt nog veel winst te behalen. En daarvoor is samenwerking van groot belang.