Henny Maes, Rabobank Waterland en Omstreken

Ik ben directievoorzitter van Rabobank Waterland en Omstreken. Duurzaamheid is een van de kernwaarden van Rabobank. Als lokale bank is het onze taak dit verder regionaal uit te werken. Rabobank streeft samen met haar zakelijke en particuliere klanten naar een duurzame samenleving.

Ambities waar maken

Dit doen we door lokaal te focussen op het versterken van vitale gemeenschappen. En we helpen klanten in onze regio hun ambities waar te maken. De inzet van ons coöperatief dividend kan duurzame initiatieven een zetje geven om de start mogelijk te maken. Een mooi voorbeeld daarvan is Nudge.nl, een duurzaam consumentenplatform vooral gericht op milieuaspecten. Gezamenlijke acties, concepten laten testen en kennis delen met andere Nudgers (consumenten) behoren tot de vele mogelijkheden.

Rol nemen

Als bank kunnen we een goede rol nemen in het verder afstemmen van de ‘vraag’ en het ‘aanbod’ op de regionale energiemarkt. Wij vinden het van belang om bedrijven, die duurzaamheidsmaatregelen kunnen treffen of daarbij kunnen helpen, in contact te brengen met de consumenten (inwoners) in Beemster en Purmerend. Ook willen wij de consumenten nadrukkelijker gaan wijzen op de mogelijke financieringsvormen voor dergelijke maatregelen.

Krachten bundelen

De uitdaging is om krachten te bundelen door het verbinden van (ondernemers)netwerken om consumenten zo goed mogelijk van dienst te zijn. In de zorg maar ook in de bouw gaat er veel veranderen als gevolg van gewijzigde wetgeving. Samen sterk!