Gijs de Man, Stadsverwarming Purmerend

Ik ben directeur van Stadsverwarming Purmerend (SVP) en als zodanig onder meer verantwoordelijk voor het realiseren van de biowarmtecentrale waarmee Purmerend in de komende jaren van biowarmte kan worden voorzien. Daarmee voorzien we straks 75% van de woningen van Purmerend van duurzame warmte, een belangrijke stap in het verder verduurzamen van Purmerend.

Afstemming en samenwerking

Het is van belang kennis te nemen van ontwikkelingen bij andere organisaties en te onderzoeken hoe we door betere afstemming en samenwerking kunnen komen tot het verminderen van CO2 en het laten toenemen van de duurzame energieopwekking.

Lokaal duurzaam energiebedrijf

Het is ons streven om SVP uit te bouwen tot een lokaal duurzaam energiebedrijf dat niet alleen biowarmte distribueert maar ook andere vormen van duurzame energie mogelijk maakt, van en voor Purmerend.