Arie van Stam, Opgewekt in Purmerend

Ik ben bestuurslid van Opgewekt in Purmerend en betrokken bij tal van duurzaamheidsprojecten in Purmerend, Beemster en directe omgeving.

“Happiness is not a destination, it is a method of life”. Binnen deze visie behoren bij mij gezond eten, deugdzaam leven en de natuur. Duurzaamheid is hier onlosmakelijk aan verbonden. Grondstoffen raken te snel op door verspilling en achterhaald gebruik. Slim omgaan met duurzaamheid spaart niet alleen de natuur maar ook je portemonnee.

Opgewekt in Purmerend is een organisatie vóór en dóór Purmerend en Beemster.

Visie

Wij geloven dat verduurzamen de sleutel is om het leefklimaat in Purmerend, Beemster en omstreken te verbeteren, niet alleen ten gunste van de huidige inwoners maar ook voor de toekomstige inwoner. Milieubewuste en maatschappelijk verantwoordelijke veranderingen in ons dagelijks denken en doen zijn nodig om ervoor te zorgen dat deze leefomgeving ook de toekomstige generaties kan voorzien in hun essentiële behoeften.

Onze speerpunten

  • Educatie en bewustwording om het draagvlak voor duurzaamheid op een hoger niveau te brengen.

  • Energiebesparing stimuleren en realiseren, zowel bij bedrijven als bij de mensen thuis.

  • Zonne-energie toegankelijk maken door het oprichten van zonnecoöperaties.

  • Lobbyen voor duurzame beslissingen bij de gemeente en politieke partijen.

  • Lokale duurzame initiatieven ondersteunen.

  • Duurzaamheid een logisch en toegankelijk onderwerp maken voor de inwoners.

  • Het stimuleren van de mogelijkheden voor windenergie.

Voor informatie of direct contact www.opgewektinpurmerend.com