André Konijn, Electro 2000 Installatietechniek bv

Ik ben oprichter en eigenaar van Electro 2000 installatietechniek te Middenbeemster en als zodanig al 32 jaar beleidsbepalend en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Electro 2000. Als voormalig vicevoorzitter en bestuurslid van Beemster Ondernemer ben ik gevraagd als afgevaardigde van de Beemster Ondernemer deel te nemen aan de denktank duurzaamheid.

Voorop in duurzaamheid

Als elektrotechnische bedrijf, “altijd met energie bezig”, hebben wij al vroegtijdig ingezet op duurzaamheid als motto voor ons bedrijf. Wij streven als bedrijf CO² neutraal te worden en hebben dit met de elektriciteit al bereikt. Wij volgen de ontwikkelingen, bekwamen ons in de technische oplossingen en helpen daarbij onze cliënten duurzaamheid te realiseren.

Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken

De grootste duurzaamheid bereik je met energiebesparing. Energie die wel nodig is zo duurzaam en groen mogelijk inzetten, daar gaan we voor. Wij adviseren, leveren en installeren: zonnepanelen, laadpalen voor de elektrische auto, LED verlichting en oplossingen met betrekking tot levensloopbestendig wonen.

Onze deelname

Door deel te nemen aan de denktank hoop ik dat duurzaamheid nog meer praktische uitwerking krijgt binnen Beemster en Purmerend. Wij kunnen onze kennis op praktische realiseerbaarheid en ons netwerk hiervoor inzetten. De ideeën en initiatieven die de gemeente ontwikkelt dienen gevoed te worden o.a. door haar ondernemers. De verbindende schakel tussen de gemeente Purmerend-Beemster en de Algemene Ondernemers Vereniging Beemster Ondernemer wil ik graag op dit gebied vervullen.