Afval scheiden

In Beemster wordt veel gedaan op het gebied van afvalscheiding. Iedere woning in de laagbouw heeft een groene container voor groente-, fruit- en tuinafval en een grijze container voor restafval. Deze containers worden één keer in de twee weken geleegd. Oud papier wordt in Beemster volgens een vast schema opgehaald door verenigingen en scholen.

Met deksel en restjes

Glas kunt u deponeren in de glascontainers die verspreid in de gemeente staan. Wist u overigens dat u glas niet meer hoeft schoon te maken, voordat u het in de glasbak deponeert? U kunt de potten gewoon met deksel en restjes in de glasbak doen. Makkelijk!

Wat mag er in de plastic bak

Plastic bakjes, bekers, flacons en flessen frisdrank, maar ook pakken van vruchtensap, zuivel en pastasaus én blikjes, zoals van frisdrank vormen samen PMD (plastic, metaal en drankkartons). Dit mag allemaal in de zogenaamde plastic afvalcontainer. In Beemster staan acht bovengrondse verzamelcontainers voor PMD. Hier kunt u zien waar deze staan. In Nederland gebruiken we per jaar meer dan 563 miljoen plastic verpakkingen. Dit is zo’n 35 kilo per persoon per jaar! Hiervan wordt maar 6 kilo plastic gescheiden ingeleverd. Dat is jammer, want zo’n 80% van het gescheiden, ingezamelde plastic kan worden hergebruikt.

Textiel

Is ook oud, versleten en kapot textiel welkom voor hergebruik? Ja zeker! Ook dit textiel kan prima gerecycled worden. Er wordt vilt, vulmateriaal en geluidsdemping van gemaakt. Noppes Kringloopwinkel zamelt vijf keer per jaar huis aan huis textiel in. Ook staan er in de gemeente inzamelcontainers voor textiel aan de Klaas Hogentoornlaan, de Rustenburg en op de hoek Prins Mauritsstraat/Rijperweg in Middenbeemster. Milieuvriendelijk!

Waar staan al die containers

Wilt u zien waar alle onder- en bovengronds verzamelcontainers staan voor papier, glas, PMD, textiel en restafval voor pas- en sleutelhouders in de gemeente Beemster en de gemeente Purmerend? Het staat allemaal op deze handige kaart.

Grondstof voor nieuwe producten

In afval zitten waardevolle materialen die kunnen dienen als grondstof voor nieuwe producten. Door afval goed te scheiden, worden deze materialen behouden. Op de website van de gemeente kunt u zien hoe u afval het beste kunt scheiden en wat er met dat gescheiden afval gebeurt. Op de afvalkalender kunt u zien wanneer uw containers door de gemeente worden geleegd.

Maar u kunt nog meer doen om bij te dragen aan een schonere leefomgeving! www.nederlandschoon.nl.

Landbouwplastic en bedrijfsafval

Landbouwplastic is bedrijfsafval, dit mag niet in de containers voor plastic afval! Neem contact op met uw brancheorganisatie over de afvoer van uw landbouwplastic. Uw overige bedrijfsafval moet u af laten voeren door een particuliere afvalinzamelaar.